O sztuce czytania podczas XXXI Tygodnia Kultury Języka

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” te słowa Wisławy Szymborskiej będą motywem przewodnim XXXI edycji projektu Tydzień Kultury Języka organizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz miejskie instytucje kultury. Jak co roku w wydarzeniu aktywnie uczestniczyć mogą świętokrzyskie szkoły, które do 25 lutego br. mają czas na zgłoszenia swoich propozycji.

XXXI edycja projektu Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim odbędzie się w dniach 18-23 marca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców, przede wszystkim uczniom, możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczna idea XXXI TKJ:

XXXI edycja projektu Tydzień Kultury Języka skupia uwagę na szeroko pojętej sztuce czytania. Noblistka Wisława Szymborska, której m.in. dedykowany został rok 2023, stwierdziła, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Czytanie umożliwia stawianie pytań, gdyż „Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych”. Dzięki ich stawianiu i poszukiwaniu na nie odpowiedzi rozwijamy się w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Tak kształtowane kompetencje czytelnicze na ogół doprowadzają nas do wniosku, że „Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu” i uświadamiają, że „Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze”.

Organizatorzy TKJ zachęcają, aby umiejętność czytania kształtować na podstawie tekstów i dokonań wybitnych postaci uznanych przez Sejm i Senat RP za Patronów 2023 roku. Wśród nich znajdują się, m.in. Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. Rok 2023 to także rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

- Wyrażamy przekonanie, że tegoroczny Tydzień Kultury Języka, ukazując przyjemność czytania i zwracając szczególną uwagę na kulturę i poprawność języka ojczystego, zachęci szkoły, placówki i instytucje kultury do zorganizowania wielu inicjatyw i przedsięwzięć rozwijających kompetencje czytelnicze i językowe - podkreślają organizatorzy.

Tegoroczne cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zgodnie z zaleceniami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • przypomnienie wybitnych postaci uznanych w roku 2023 przez Sejm i Senat RP za Patronów oraz ich dokonań w obszarze historii, kultury i języka polskiego
 • zorganizowanie debat i dyskusji dotyczących procesu czytania, czytelnictwa (w tym hipertekstowego), roli bibliotek itp.
 • uruchomienie dyskursu na temat korzyści wynikających z czytania ze zrozumieniem dla czytelników w różnym wieku.

Adresaci: uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką tj.:

 • Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Kieleckie Centrum Kultury
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 • Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach
 • Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego.

Świętokrzyskie szkoły mogą aktywnie uczestniczyć w projekcie, wykorzystując dwie ścieżki:

Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia
i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą się w „Programie Głównym XXXI TKJ”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2023 r.

Druga możliwość. Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 2) i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com 
Ich propozycje znajdą się w zakładce „Dobre Praktyki XXX TKJ”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2023 r.

Koordynator XXXI TKJ: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILiJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

Pełny program XXXI Tygodnia Kultury Języka ukaże się na początku marca 2023 r.

Powrót na początek strony