O wprowadzaniu zieleni do Kielc - brifing i event na kieleckim Rynku

W sobotnie przedpołudnie Agata Wojda wiceprezydentka Kielc spotkała się z mieszkańcami, aby opowiedzieć i pokazać, jak zmienią się cztery obszary miejskiej przestrzeni, dzięki projektowi „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją prasową, podczas której Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc poinformowała, kiedy miasto Kielce ogłosi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy planowanych prac.  

- W połowie czerwca ogłosimy przetarg na realizację czterech projektów, których celem jest zazielenienie przestrzeni publicznej. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu 14 - 16 miesięcy od ogłoszenia przetargu. Jej szacowany koszt to 23 mln zł, z czego 90 proc. miasto pozyskało z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - zaznaczyła.

Podczas eventu „IDZIEmy w zielone” można było dowiedzieć się jakie rośliny ozdobią Rynek, ul. Bodzentyńską, Skwer im. I. Sendlerowej i pas zieleni w okolicy dawnej Synagogi oraz dlaczego miasto stawia na zieleń.

- Drzewa mogą być naszym największym sojusznikiem w walce o czyste powietrze i lepsze funkcjonowanie w mieście. Latem w zabetonowanej przestrzeni coraz trudniej przebywać z kolei ulewne deszcze powodują zniszczenia w miejskiej infrastrukturze - mówiła Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.

Uczestnicy wydarzenia z pomocą pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta, Geonatura Kielce oraz Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego przekonali się, gdzie na Rynku pojawią się nowe nasadzenia oraz jak rośliny chronią nas przed promieniowaniem słonecznym.

Natomiast pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych pokazali, jak dbać o zieleń w mieście i dlaczego warto wypełniać przestrzeń Kielc drzewami i krzewami.

„Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” to zadanie, które wynika z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030.

Powrót na początek strony