Obchody 40-lecia powstania NSZZ Solidarność

Rocznica Solidarności.jpeg
fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W ramach obchodów 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wczoraj po południu złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ "Solidarność” na Skwerze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Otwarto także ekspozycję plenerową wystawę pn. „Tu rodziła się Solidarność", zorganizowaną przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Kolejnym akcentem poniedziałkowych uroczystości 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania porozumień sierpniowych była msza święta w intencji Ojczyzny i świata pracy w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup Jan Piotrowski.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki, na placu Najświętszej Maryi Panny.

Władze miasta reprezentowali podczas uroczystości zastępcy prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz Marcin Różycki.

W kolejnych dniach, w ramach obchodów zaplanowano także:

  • 3 września 2020 r., godz. 12.00 - „Demonstracja uliczna „Solidarności" – inscenizacja. OMPiO-Wzgórze Zamkowe.
  • 10 września 2020 r., godz. 12.00 -Wystawa: „NSZZ Solidarność - nasze początki". Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
  • 16 września 2020 r. - „Chrońmy naszą historię" - warsztaty organizowane przez Archiwum Państwowe w Kielcach dla działaczy „Solidarności", w zakresie profilaktyki konserwatorskiej dokumentów przechowywanych w domowych archiwach.

Powrót na początek strony