Obchody Święta Uczelni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Podsumowanie osiągnięć minionej kadencji, wręczanie odznaczeń państwowych dla pracowników uczelni i stypendiów dla studentów oraz koncert chóru akademickiego tak przebiegały obchody Święta Uczelni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Gościem wydarzenia był minister nauki Dariusz Wieczorek oraz prezydentka Kielc Agata Wojda.

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Stanisław Głuszek w swoim wystąpieniu zaznaczył, że w kolejnych latach minionej kadencji uczelnia wypracowała wiele sukcesów w tym m.in. dodatni wynik finansowy, nieczęsty w grupie uniwersytetów klasycznych. 

- Chciałbym podkreślić znaczącą rolę kolegium rektorskiego w osiągnięciu tych wyników. Bez konstruktywnego współdziałania wynik naszej pracy nie byłby tak znaczący i transparentny. Nasza determinacja, zdolność w zarażaniu współpracowników ogromnym entuzjazmem, umiejętność budowania relacji, a także rozsądek i dar dochodzenia do konsensusu sprawiły, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest liczącą się w kraju i znaną poza jego granicami uczelnią publiczną - powiedział prof. Stanisław Głuszek, rektora UJK.

- Możecie być dumni z tego, jak funkcjonuje wasza uczelnia. Macie się czym chwalić. Kolejny kierunek to umiędzynarodowienie. Chcemy być poważnym partnerem, jeśli chodzi o naukę, badania i rozwój z naszymi partnerami z Unii Europejskiej. Gratuluję sukcesów i życzę dalszego, wielkiego rozwoju tej wspaniałej uczelni - mówił minister nauki, Dariusz Wieczorek.

Zasłużeni pracownicy uczelni zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz medalami za długoletnią służbę, które wręczył minister nauki. Medale za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczyła świętokrzyska wicekurator oświaty Grażyna Dekiel. Troje studentów odebrało z rąk ministra stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Uroczystość uświetnił koncert chóru akademickiego pod dyrekcją prof. Ewy Robak.

Powrót na początek strony