Obradował Zespół ds. Mobilności

25 września odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Mobilności. Jego zadaniem jest m.in. ocena projektów przebudowy dróg pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dla pieszych.

W spotkaniu udział wzięła zastępca prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór, która pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu.

- Zespół został powołany przede wszystkim po to, żeby działać na rzecz miasta i maksymalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie jego członków. Chcemy by projekty, które wpływają na mobilność były jak najlepsze pod względem mobilności, a przy projektowaniu pamiętano o każdym uczestniku ruchu - powiedziała wiceprezydent Szczypiór.

Członkowie zespołu dyskutowali nad Regulaminem Zespołu oraz procedurą wydawania Oceny Mobilności dla dokumentacji projektowej. Miejski Zarząd Dróg zadeklarował zasięganie opinii Zespołu na jak najwcześniejszym etapie przeprowadzania inwestycji - jeszcze przed przygotowaniem przetargu na projektowanie. Członkowie Zespołu zostali zobowiązani do odniesienia się do zaproponowanego Regulaminu do poniedziałku, 2 października.

W międzyczasie Zespół otrzymał już pierwszy wniosek o wydanie opinii - od Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie projektu „Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów".

Powrót na początek strony