Obradowała Rada Biznesu przy Prezydencie Kielc

We wtorek, po raz pierwszy po wakacjach, odbyło się posiedzenie Rady Biznesu, działającej przy Prezydencie Kielc. Spotkanie zorganizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo, ponieważ w dużej mierze dotyczyło ono edukacji. Oprócz władz miasta, wzięli w nim udział m.in. obecni i byli już rektorzy dwóch kieleckich uczelni publicznych.

Posiedzenie rady było dobrą okazją do podziękowania prof. Jackowi Semaniakowi i prof. Wiesławowi Trąmpczyńskiemu za ich wkład w rozwój miasta, również poprzez współdziałanie we wspomnianym gremium. Otrzymali listy z podziękowaniami i pamiątkowe upominki. Podsumowali oni również swoją dotychczasową pracę. Nowi rektorzy przedstawili zaś wizję rozwoju swoich uczelni oraz plany dalszej współpracy z biznesem czy szkołami zawodowymi.

Podczas posiedzenia Rady Biznesu rozmawiano również na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorcom, w ramach inicjatyw Miasta Kielce.

Powrót na początek strony