Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Gościem wydarzenia była zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Podczas obrad omówione zostały dwa tematy. Pierwszy dotyczący budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i jego roli dla regionu świętokrzyskiego wraz z przedstawieniem aktualnego przebiegu realizacji inwestycji, który omówił prof. dr hab. Pan Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar i Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Główny Urząd Miar.

Drugi temat dotyczył obecnie realizowanych i planowanych kluczowych inwestycji w Kielcach, a także alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, wobec przewidywanych utrudnień, w związku z planami budowy drogi krajowej nr 74 w granicach miasta Kielce. Zagadnienia te przedstawiła Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc.

Powrót na początek strony