Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Plany dotyczące organizacji ruchu w Kielcach w związku z budową miejskiego odcinka drogi ekspresowej nr 74, a także zagadnienia związane z ochroną i monitoringiem jakości powietrza w regionie były tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Kielcach. W obradach uczestniczyła wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór oraz Grzegorz Staszewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.

Koncepcję organizacji ruchu w Kielcach w związku z budową odcinka drogi ekspresowej nr 74 przedstawił Krzysztof Strzelczyk, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach oraz przedstawiciel wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu to IV kwartał br. Wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór zaznaczyła, że zabezpieczenie wszystkich potrzeb uczestników ruchu podczas budowy tego odcinka drogi nie będzie łatwym zadaniem, jednak zapewniła, że miasto jest na końcowym etapie szukania rozwiązań mających zminimalizować utrudnienia, które wystąpią w związku z tą inwestycją.

Tematami poruszanymi podczas rozmów, było również zabezpieczenie składowisk odpadów komunalnych, w szczególności dotyczących tych miejsc, gdzie gromadzone są odpady niebezpieczne, a także ochrona i monitoring jakości powietrza w Kielcach i regionie. 

Powrót na początek strony