Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Budowa parkingu przy dworcu kolejowym oraz stan realizacji przebudowy drogi krajowej nr 74 były tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach. W posiedzeniu, które odbyło się dziś w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej, udział wzięła wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór. Obrady prowadzone były w formie hybrydowej.

Reprezentująca Władze Miasta Bożena Szczypiór odniosła się do aktualnej sytuacji realizacji koncepcji budowy parkingu przy dworcu PKP w Kielcach. Wiceprezydent poinformowała, że rozpoczęcie przebudowy torowiska wraz z możliwością budowy parkingu nad torowiskami przy dworcu kolejowym, uzależnione jest od ogłoszenia przez PKP PLK przetargu na koncepcję, a następnie na samo projektowanie obiektu. - Obecnie Miasto czeka na tego typu decyzje, rozważamy też kwestię finansowania i możliwość zastosowania w tym przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego. Tego typu model współpracy jest często stosowany i niesie ze sobą wiele korzyści - zaznaczyła.

Członkowie WRDS zajęli się również stanem realizacji przebudowy drogi krajowej nr 74 oraz zaopiniowaniem projektu Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022. 

Powrót na początek strony