Od 1 maja w Kielcach będzie działał jeden punkt nadawania nr PESEL uchodźcom

1 maja 2022 r. przestanie działać punkt nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy zlokalizowany na Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej 12. Decyzja została podyktowana znacznym spadkiem liczby osób korzystających z punktu.

Tym samym, jedynym punktem rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania nr PESEL będzie ten znajdujący się w Urzędzie Miasta przy ulicy Szymanowskiego 6.

Przypominamy, że Punkt przy ul. Szymanowskiego jest czynny w godz. 7:30-15:30. Na miejscu obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc tłumacza i za darmo zrobić zdjęcie do dokumentów.

Wnioski o nadanie nr PESEL należy wypełnić na odpowiednim druku dostępnym na miejscu lub pobranym ze strony i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wniosek należy złożyć osobiście.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

Do wniosku należy dołączyć fotografię (kolorową, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii). Fotografię można wykonać bezpłatnie w miejscu składania wniosku.

W celu potwierdzenia tożsamości należy przedstawić dokument ze zdjęciem którym może być:

·         paszport,

·         paszport biometryczny,

·         Karta Polaka,

·         inny dokument ze zdjęciem,

·         w przypadku osób poniżej 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie,

·         w tym również dokument unieważniony na podstawie którego nastąpiło przekroczenie granicy.

W trakcie nadawania numeru PESEL zostaje pobrana cecha biometryczna - odciski palców.

Więcej informacji na kielce.eu/ukraina

Powrót na początek strony