Od 18 maja zmiany w organizacji ruchu na ul. Seminaryjskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od 18maja 2024 r. od godzin wieczornych (ok.23.30) firma Strabag planuje wprowadzić I etap zmian w organizacji ruchu na ul. Seminaryjskiej. Zmiany są związane z realizacją inwestycji w ramach, której przebudowywanych jest 13 ulic w Śródmieściu Kielc.

• Na ul. Seminaryjskiej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i Ogrodową („Krakowska Rogatka”) do skrzyżowania z ul. Tarnowską zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

• Na skrzyżowaniu ul. Seminaryjskiej/Jana Pawła II/Ogrodowej („Krakowska Rogatka”) zostanie wyłączna sygnalizacja świetlna i będzie wytyczone tymczasowe rondo.

• Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Żeromskiego na odcinku od ul. Seminaryjskiej do skrzyżowania z ul. Wróblewskiego.

• Na skrzyżowaniu ul. Seminaryjskiej z ul. Wesołą zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych po stronie zachodniej, piesi będą mogli korzystać z przejścia po stronie wschodniej.

• Na północnej jezdni ul. Bohaterów Warszawy, przy skrzyżowaniu z ul. Tarnowską, wyznaczony będzie tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej.

• Objazd ul. Seminaryskiej zostanie wyznaczony ul. Tarnowską – Wojska Polskiego – Miodowicza – Jana Pawła II.

• Objazd do ul. Wróblewskiego i Głowackiego wyznaczony będzie ulicami Tarnowską – Zagórską – Żeromskiego.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.


Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” zakłada przebudowę ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i Al. IX Wieków Kielc, tworzących istotny układ komunikacyjny w śródmieściu Kielc.

Inwestycja pozwoli uporządkować i usystematyzować sposób parkowania pojazdów przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów zieleni i stref odpoczynku. Dzięki tym zabiegom zwiększone będzie również bezpieczeństwo pieszych.

Na realizację projektu miasto Kielce pozyskało środki z Rządowego Programu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji – 70 516 485, 38 zł, dofinansowanie – 61 750 000 zł.  

Powrót na początek strony