Od 9 października duże zmiany w komunikacji miejskiej

9 października wejdą w życie kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Kielcach. Założenia III etapu remarszrutyzacji przedstawiono już przed rokiem, ale z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 zdecydowano się część z nich wprowadzić w II połowie 2021 roku.

Dotychczas, poza m.in. zmianami w trasach linii autobusowych skupiono się przede wszystkim na przekierowaniu na Dworzec Autobusowy przy ul. Czarnowskiej linii podmiejskich, poprawie dostępności komunikacyjnej w centrum miasta oraz wyznaczeniu i budowie nowych przystanków. Część przedstawionych przed rokiem zmian już obowiązuje.

 

Dworzec Autobusowy jako centrum przesiadkowe

Przekierowanie podmiejskich linii autobusowych na Dworzec Autobusowy było niezbędnym krokiem do tego, by utworzyć jeden wspólny węzeł przesiadkowy dla komunikacji miejskiej, podmiejskiej czy dalekobieżnej. W efekcie udało się wzmocnić obiekt przy ul. Czarnowskiej jako centrum komunikacyjne Kielc.

 

Kontynuacja zmian

Od soboty, 9 października br. częściowo zmienią się trasy dziewięciu linii autobusowych. Ponadto całkowicie zlikwidowane zostaną trzy linie – 55, 100 i 110.

 


Linia nr 4

W południowej części miasta końcówka linii zostaje przekierowana  z pętli Zagnańsk Areszt  do osiedla Sieje, przez co zostanie utworzona lepsza oferta komunikacyjna dla osiedla Sieje oraz nowych bloków przy ul. Witosa.

zmiany_4.jpg

 


Linia nr 13

Wzmocnienie obsługi dzielnicy Czarnów poprzez skierowanie do ul. Grunwaldzkiej przez Jagiellońską do pętli przy ul. Kolberga (bez dojazdu do os. Podkarczówka gdzie obsługa będzie zapewniona przez linię 35 w takcie. Ponadto dla mieszkańców Czarnowa zachowany będzie bezpośredni dojazd do dworców autobusowego i kolejowego, które do tej pory realizowała linia 21.

zmiany_4.jpg

 


Linia nr 21

Trasa linii nr 21 zostaje skierowana do pętli przy ul. Kruszelnickiego, w zamian za linię 36. Linia ta zapewni obsługę Targów Kielce czy Batalionów Chłopskich oraz szybkie połączenie z osiedla Herby do centrum miasta.

zmiany_21.jpg

 


Linia nr 30

Trasa linii nr 30 w obu kierunkach przebiegać będzie przez ul. Ściegiennego, bez wjazdu w al. Legionów.

zmiany_30.jpg

 


Linia nr 35

Trasa linii nr 35 zostanie wydłużona do os. Podkarczówka, przez ulice Grunwaldzką i Jagiellońską, ale, zgodnie z uwagami mieszkańców, nadal będzie przebiegać przez ulice Żytnią i Paderewskiego. Kursy będą wykonywane w takcie i zostaną zsynchronizowane z linią 46.

zmiany_35.jpg

 


Linia nr 36

Autobusy linii nr 36 przejmą obsługę fragmentu linii nr 4 (ul. Zagnańska od Witosa do Aresztu Śledczego). Poprawie ulegnie również obsługa osiedla Chęcińskie w ruchu okrężnym tj. ulicami Kaczmarka, Krakowską i Armii Krajowej.

zmiany_36.jpg

 


Linia nr 38

Linia nr 38 nie będzie już dojeżdżać do ul. Kolberga przez ul. 1 maja i Hożą.

zmiany_38.jpg

 


Linia nr 54

Po zmianach linia nr 54 zapewni bezpośredni dojazd mieszkańców Bukówki do szkół zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego oraz do cmentarzy. Zlikwidowane zostaną wjazd kieszeniowy w ul. Olszewskiego oraz dojazd do pętli przy ul. Pileckiego. Ponadto trasa przejazdu zostanie wydłużona do os. Bukówka przez ul. Wrzosową.

zmiany_54.jpg

 


Linia nr 103

Zmiana trasy polega na jej wydłużeniu zgodnie z założeniami projektu unijnego do ulicy Olszewskiego przez nowy wiadukt nad linią kolejową, dzięki czemu wzmocniona zostanie obsługa zakładów pracy i instytucji znajdujących się przy ul. Olszewskiego.

zmiany_103.jpg

Powrót na początek strony