Oferta dla dzieci, seniorów i osób uzależnionych przy ul. Jagiellońskiej 42a

Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” budynek.jpg
ŚKA RAJ

Od początku lipca Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” organizuje bezpłatne zajęcia z psychologiem i terapeutą dla osób mających problemy z alkoholem i ich rodzin. Zajęcia odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 42a i potrwają do końca listopada 2024.

Zajęcia mają na celu wspomóc proces terapeutyczny i rehabilitacyjny poprzez uzyskanie przez beneficjentów lepszego zrozumienia siebie, jak również poznanie sposobów na spędzanie wolnego czasu bez stosowania używek.  

Zajęcia odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 42a od lipca do listopada.

- we wtorki i środy od godz. 9.30 (terapeuta)

- w środy od 16-19 (psycholog).

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Kielce.

Ponadto od początku lipca Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” zaprasza rodziny z dziećmi do udziału w bezpłatnych zajęciach świetlicowych w klubie. Spotkania prowadzą terapeuci zajęciowi i psychologowie. Zajęcia zaplanowano w dwóch terminach lipiec - sierpień w godz. 9.00-15.00 oraz wrzesień - grudzień w godz. 12.00-18.00.

Zadanie „Świetlica w Raju miejscem dla dzieci i młodzieży” realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewody Świętokrzyskiego w 2024r.

Z oferty Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” będą mogli skorzystać również seniorzy. Bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Aktywna sprawność fizyczna i intelektualna ludzi starszych jest OK” organizowane będą od 15 lipca do 15 grudnia.

Zadanie dofinansowane zostało z funduszu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku 2024.

Powrót na początek strony