Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w roku 2021.

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym są:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 8 000 zł,
  • instalacja indywidualnego gazowego lub ektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 8 000 zł,
  • zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym – 8 000 zł.

 

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów zadań.

Zasady udzielania dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XL/769/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022 (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r., poz. 762).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

Szczegóły na stronie: www.bip.kielce.eu/energia

Powrót na początek strony