Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielenie dotacji celowych w 2023 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza zawieszenie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę przestarzałych urządzeń na paliwo stałe na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania rozpoczął się 20 lutego br.

Do 22 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 85 wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2023 roku na kwotę 1 028 000 zł (po uwzględnieniu wniosków wycofanych). 33 wnioski dotyczyły montażu pompy ciepła, 49 ogrzewania gazowego oraz 1 wniosek ogrzewania elektrycznego.

Podpisanych zostało 20 umów z wnioskodawcami. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania.

Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2023 r.

Powrót na początek strony