Ósmoklasiści z Kielc rozpoczęli maraton egzaminów

We wtorek młodzi ludzie pisali test z języka polskiego, w środę zmierzą się z matematyką a w czwartek z językiem obcym. W Kielcach do egzaminu przystąpiło w tym roku 1452 uczniów.

Podobnie jak w 2020 roku sprawdzian wiedzy odbywa się w szczególnym czasie pandemii.

- Przede wszystkim za młodymi ludźmi prawie rok nauki w trybie zdalnym, która wymaga większego przygotowania i zaangażowania zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów – mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. S. Staszica do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło 57 uczniów. Placówka, podobnie jak wszystkie kielckie szkoły, zadbała o bezpieczeństwo młodzieży – dystans i dezynfekcję.

- Najważniejsza jest tu wiedza, a tę uczniowie zdobywali podczas korepetycji miejskich i zajęć prowadzonych online. Uczniowie, którzy potrzebowali więcej pomocy mogli także korzystać z indywidualnych spotkań z nauczycielami – mówi Żaneta Szczepaniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach.

Uczniowie „Jedynki” z optymizmem podchodzą do egzaminu ósmoklasisty.

- Uważam, że jestem dobrze przygotowana. W naszej szkole nauka zdalna była dobrze zorganizowana, dużo dały też korepetycje miejskie, które odbywały się w soboty. Jest lekki stres, ale uważam, że dobrze napiszę egzamin – podkreśla Maja Pulut, uczennica kl. VIII „b” z SP nr 1.

- Trochę stresu jest, ale trzeba podejść do tego na luzie. Wydaje mi się, że jak ktoś chciał się nauczyć to przyłożył się do tego i uważał na lekcjach. Wtedy można bardzo dobrze zdać egzamin – zaznacza Dorota Piwko, uczennica kl. 8 „b” z SP nr 1.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Nie można go nie zdać – Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określiła minimalnego progu zdawalności. Jednak jego wynik ma znaczenie przy naborze  do szkoły ponadpodstawowej.

- Razem z dyrektorami wszystkich szkół trzymamy kciuki, żeby uczniom powiodło się i otrzymali jak najlepsze oceny. To otworzy przed nimi najlepszą drogę do wymarzonych szkół ponadpodstawowych – mówi zastępca prezydenta Kielc, Marcin Chłodnicki.  

Powrót na początek strony