Integracyjna Gala Noworoczna w ramach projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy"

Podziękowanie od samorządu województwa świętokrzyskiego za wspólną realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” otrzymało dziś Miasto Kielce partner projektu. Okazją do uhonorowania osób i samorządów, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy była gala kulturalno-integracyjna zorganizowana w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Gościem wydarzenia była wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór.

Mija jedenaście miesięcy od ataku Rosji na Ukrainę. W tym czasie uchodźcy z Ukrainy, którzy zaleźli schronienie w regionie świętokrzyskim, nie pozostali bez pomocy ze strony lokalnego samorządu. Wsparcie możliwe było m.in. dzięki realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” i dobrej współpracy kilku partnerów: Miasta Kielce oraz powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, starachowickiego i włoszczowskiego. Samorządy te otrzymały podziękowania od samorządu województwa świętokrzyskiego.

- Od początku ataku Rosji na Ukrainę pomagamy naszym sąsiadom. Jako Miasto jesteśmy dumni z naszych mieszkańców i wdzięczni wszystkim, którzy włączyli się w tę pomoc - mówiła Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Podziękowania trafiły również do organizacji i osób realizujących indywidualne wsparcie na rzecz uchodźców. Wśród nich znalazło się kieleckie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie oraz kielczanin Liwiusz Falak, który od początku wojny pomaga uciekającym przed rosyjskimi bombami Ukraińcom, organizując dla nich transport.

W gali udział wzięli: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej oraz uchodźcy z Ukrainy objęci wsparciem w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Wydarzenie było okazją do integracji, a także możliwością prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu.

Goście wysłuchali koncertu Zespołu LEONVOCI TENOR`S, czterech tenorów ze Lwowa wraz z akompaniamentem Filharmonii Świętokrzyskiej, która wystąpiła pod dyrekcją Bahrii Romana- lwowianina.

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Realizacja projektu przyczyni się do aktywnej integracji osób przybywających z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i pozwoli im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.

Powrót na początek strony