Ostatnia wizyta studyjna

W Kielcach trwała ostatnia z serii pięciu wizyt studyjnych urzędników miejskich z miasta partnerskiego Winnica. Dziś goście z Ukrainy zapoznali się m.in. z zakresem zadań realizowanych w Wydziale Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta. Ponadto odwiedzili Elektrociepłownię Kielce w celu zapoznania się z perspektywami zaopatrzenia miasta w energię cieplną oraz wykorzystania biomasy w procesie energetycznego spalania paliw. Kolejnym punktem było zwiedzanie "Centrum Energii Odnawialnych" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Śniadeckich w Kielcach. Przedstawicielom partnerskiego samorządu zaprezentowano możliwości wykorzystania energii z pracy solarów słonecznych, instalacji do jonizacji powietrza, pomp ciepła i rekuperatorów.

Goście z Winnicy odwiedzili także Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. W ramach wizyty przedstawiona została organizacja komunikacji miejskiej w Kielcach oraz projekt "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym". Delegacja z Ukrainy przebywali  w Kielcach 18 do 23 marca 2012r.

 

Podsumowująć, podczas pobytu w Kielcach omawiane były następujące bloki tematyczne:
· perspektywy rozwoju wypoczynku i rekreacji w mieście,
· oświata pozaszkolna w mieście Kielce,
· rozwój sportu w Kielcach,
· polityka miasta w dziedzinie kultury i stymulowanie rozwoju otoczenia kulturalnego,
· gospodarka komunalno-mieszkaniowa,
· współpraca z producentami i dystrybutorami źródeł energii, zaopatrzenie i zarządzanie energią,
· polityka transportowa miasta,
· utylizacja odpadów

Powrót na początek strony