Pacjenci świętokrzyskich szpitali czekają na krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach prosi o pilne zgłaszanie się dawców. Najbardziej potrzebne są grupy krwi A Rh-, B Rh+, B Rh-, 0 Rh+ oraz 0 Rh-.

Krew można oddawać codziennie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 oraz w oddziałach terenowych. 

Godziny rejestracji dawców w RCKiK w Kielcach:

• poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

• środa: 7:00 - 16:30

Dodatkowo krew będzie można oddać w sobotę, 21 stycznia w godz. od 8:00 do 13:00.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat i waży więcej niż 50 kg.

Przypominamy, że krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje bezpłatny 30-dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce. Po otrzymaniu z Rejestracji RCKiK zaświadczenia, należy udać się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów ZTM na terenie Kielc.

Każdemu krwiodawcy przysługują również dwa dni wolnego w miejscu pracy lub nauki, zwrot kosztów dojazdu do najbliższej placówki służby krwi i zestaw czekolad.

Poza tym krwiodawca raz w roku może uzyskać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowania.

Dodatkowo osoba oddająca krew może uzyskać bezpłatne wyniki badań:

  • hemoglobina
  • morfologia krwi (1 raz w roku)
  • markerów wirusów HBV, HCV, HIV
  • grupy krwi w układzie ABO i czynnik Rh (potwierdzony wynik)

Powrót na początek strony