Patriotyzm - wczoraj, dziś i jutro

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

W Kielcach odbyło się wydarzenie poświęcone popularyzacji wiedzy na temat historii i życia współczesnego Ormian w Polsce. W spotkaniu pn.: "Patriotyzm - wczoraj, dziś i jutro", zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (ul. Jagiellońska 90) wziął udział Konsul Republiki Armenii w Polsce. Z wykładem  pt.: "100. rocznica ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim" wystąpił także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W trakcie spotkania odbyło się również uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Kieleckim Stowarzyszeniem Ormian w Polsce i Związkiem Ormian Obwodu Winnickiego (Ukraina). Organizacje pozarządowe rozpoczęły kooperację dzięki wsparciu Miasta Kielce, bazując na wieloletniej przyjaźni samorządów Kielc i Winnicy. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kielcach, Ośrodek Kultury "Ziemowit" - Filia Domu Kultury "Zameczek" w Kielcach przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce.

6 listopada w ratuszu z przedstawicielami organizacji społecznych skupiających Ormian w Polsce i na Ukrainie spotkał się prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanego w Kielcach przedsięwzięcia "Patriotyzm - wczoraj, dziś i jutro"oraz propozycje dalszej współpracy.

Powrót na początek strony