Pierwsza sesja nowej kadencji 7 maja

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach, pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta odbędzie się we wtorek, 7 maja. Początek zaplanowano na godzinę 10.

Podczas obrad nowo wybrani radni oraz Prezydent Miasta Kielce złożą ślubowanie. Nastąpi również wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta kadencji 2024-2029.

Planowany porządek obrad sesji Rady Miasta:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miasta Kielce.

 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Kielce zaświadczenia o wyborze.

 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Kielce.

 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 6. Przyjęcie porządku obrad.

 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Kielce prowadzenia obrad.

 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce.

 10. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Kielce.

 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Kielce.

Powrót na początek strony