Pierwszy etap konsultacji społecznych Strategii Kielce 2030 zakończony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City były prowadzone w dniach 23 czerwca - 29 lipca 2021 roku.

Głównym celem ich przeprowadzenia było zaprezentowanie projektu Strategii wszystkim zainteresowanym i uzyskanie od nich informacji zwrotnej. Informacja dotyczy poszczególnych zapisów dokumentu, w tym potrzeb i oczekiwań społeczności Miasta Kielce oraz gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Prowadzone konsultacje dały wszystkim zainteresowanym, a szczególnie mieszkańcom możliwość włączenia się w proces tworzenia strategii i lepsze zrozumienie procesu jej tworzenia.

Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi oraz przekazane pomysły zostaną teraz poddane wnikliwej analizie merytorycznej przez zespół opracowujący dokument. - Te, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji będą włączone do zaktualizowanego projektu strategii. Niemniej jednak chcę Państwa zapewnić, że sporządzony i upubliczniony przez nas raport z przebiegu konsultacji będzie zawierał odniesienia do wszystkich zgłoszonych uwag - informuje Tomasz Jakubczyk, z Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Różnorodność doboru metod prowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych zapewniła udział w nich ponad 200 osób, z których większość podzieliła się swoimi pomysłami na przyszły rozwój Kielc.

Zapraszamy Państwa do II tury konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, które odbędą się już we wrześniu 2021 roku.

Powrót na początek strony