Pilnie potrzebna krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach prosi krwiodawców o zgłaszanie się do placówek służby krwi na terenie województwa świętokrzyskiego. Szczególnie potrzebna jest krew grupy O Rh- oraz B Rh-.

W Kielcach krew można oddać w RCKiK przy ulicy Jagiellońskiej 66. Lista pozostałych placówek służby krwi w regionie dostępna jest na stronie - www.rckik-kielce.com.pl

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat i waży więcej niż 50 kg.

Przypominamy, że krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje bezpłatny 30-dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce oraz dwa dni wolnego w miejscu pracy lub nauki, zwrot kosztów dojazdu do najbliższej placówki służby krwi i zestaw czekolad.

 

Poza tym krwiodawca  raz w roku może uzyskać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowania. Dodatkowo osoba oddająca krew może uzyskać bezpłatne wyniki badań:

  • hemoglobina
  • morfologia krwi (1 raz w roku)
  • markerów wirusów HBV, HCV, HIV
  • grupy krwi w układzie ABO i czynnik Rh (potwierdzony wynik)

Powrót na początek strony