Plan ogólny. Nowe narzędzie planistyczne

Miasto Kielce przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego. Dokument będzie w sposób jednoznaczny określał nie tylko, gdzie będzie można się budować, ale też jakiego typu, przeznaczenia oraz parametrów będą mogły to być budynki. Do końca lutego za pośrednictwem specjalnego formularza można zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły dotyczące konkretnej nieruchomości lub rozwoju całości albo części miasta.

24 września 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzająca długo oczekiwaną reformę planowania przestrzennego w Polsce. Fundamentalną zmianą, jest wprowadzenie nowego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, pod nazwą planu ogólnego.

Plan ogólny zostanie sporządzony dla całego miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych (obszarów o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, np. tereny kolejowe).

- Na podstawie tego dokumentu będą wydawane wszelkie decyzje administracyjne, na przykład  decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. W planie ogólnym, co bardzo istotne, określony zostanie obszar, w którego granicach będzie można wydawać warunki zabudowy. Poza tymi granicami takiej możliwości nie będzie. Co ważne, plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym – informuje Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

W planie ogólnym zostaną obowiązkowo wyznaczone strefy planistyczne, które będą określały funkcję terenu czyli jakiego typu budynki będą mogły w tej strefie powstawać, np. strefa wielofunkcyjna z zabudową wielorodzinną, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, strefa usługowa, handlu wielkopowierzchniowego, gospodarcza, komunikacyjna czy zieleni i rekreacji.

Do planu ogólnego nie będzie można dodać terenów budowlanych bez uzasadnienia, ponieważ reforma planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek bilansowania nowych terenów budowlanych w oparciu o aktualną i prognozowaną liczbę mieszkańców Kielc.

Plan ogólny musi być uchwalony nie później niż do końca grudnia 2025 roku.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Do 29 lutego Miasto Kielce będzie zbierać wnioski z oczekiwaniami względem przygotowywanego dokumentu od wszystkich zainteresowanych, np. osób fizycznych czy organizacji.

- Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć wpływ na to w jaki sposób w przyszłości będą zabudowywane tereny i co się na nich znajdzie. Dlatego zależy nam na zebraniu jak największej liczby opinii – podkreśla Bożena Szczypiór.

Pomysły mogą dotyczyć rozwoju całości miasta, jego części lub konkretnej nieruchomości.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców, żeby złożyli taki wniosek, jeżeli chcieliby coś zmienić na swojej działce. Chodzi m.in. o przekształcenie z terenów rolnych czy zmianę funkcji z usługowej na mieszkalną – mówi Aneta Grodzińska, zastępca dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Wnioski można zgłaszać tylko za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie www.konsultacje.kielce.eu. Wraz z instrukcją jego wypełnienia można go pobrać ze strony.

Wniosek można wypełnić i przesłać do Urzędu Miasta Kielce na trzy sposoby. Najwygodniejszym jest skorzystanie z formularza online dostępnego na stronie www.konsultacje.kielce.eu.

Wydrukowany i wypełniony formularz w formie papierowej należy dostarczyć pod adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Z kolei w formie dokumentu elektronicznego wypełniony wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl lub poprzez E-PUAP pod adresem skrzynki https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz.

Formularz i wszystkie niezbędne informacje można także znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań można kontaktować się z Biurem Planowania Przestrzennego: tel. 41 36 76 361, e-mail: bpp@um.kielce.pl.

JAKI JEST PLAN NA PLAN OGÓLNY?

Do stycznia 2025 roku sporządzony zostanie projekt planu ogólnego, prognoza oddziaływania na środowisko i pozostałe wymagane opracowania. Następnie od marca do maja 2025 roku projekt będzie opiniowany przez instytucje. Na czerwiec i lipiec 2025 roku zaplanowane są konsultacje projektu planu, które poprzedzi upublicznienie wniosków zebranych podczas trwających obecnie konsultacji. W sierpniu 2025 roku rozpatrzone zostaną złożone uwagi, a następnie udostępniony zostanie projekt planu ogólnego i raport z konsultacji.

Do października 2025 roku planowane jest uchwalenie planu ogólnego.

1. Materiał graficzny.jpg

4. PlakatRGB96DPI.jpg

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Plan ogólny - Informator.pdf PDF 4.32 MB
2. Wzór formularza do projektu planu ogólnego PDF 128.86 KB
Powrót na początek strony