Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 28 listopada 2014r. Gmina Kielce podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Poziom współfinansowania ze środków finansowych darczyńców wynosi 80 %. Strony internetowe darczyńców: www.eog.gov.pl oraz eeagrants.org

Powrót na początek strony