Podsumowanie współpracy z organizacjami wspierającymi uchodźców z Ukrainy w Mieście Kielce

8 listopada Pełnomocnik Prezydenta ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy oraz Prezes Stowarzyszenia "Integrujemy pokolenia" spotkały się z przedstawicielami Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Fundacji Wolność i Demokracja, aby podsumować realizowane od czerwca do października br. działania integracyjne dla uchodźców z Ukrainy.

W ramach projektów, w placówkach wsparcia dziennego „4 KĄTY", na terenie Kielc, realizowane były turnusy edukacyjno – integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich. W ramach projektu zapoznawaliśmy uczestników z kulturą i historią naszego miasta, umożliwialiśmy im aktywne spędzenie czasu wolnego.

Bardzo ważnym elementem była nauka języka polskiego prowadzona dla grup dzieci ukraińskich, której celem było wyrównanie ich szans na dobry start w nowym roku szkolnym. Łączny koszt obu projektów wyniósł blisko 1 400 000 zł.

Podczas spotkania omawiano również możliwości dalszej współpracy w zakresie wspierania procesu integracji uchodźców z Ukrainy.

W planach jest uruchomienie kolejnych akcji pomocowych polegających m.in. na organizacji wypoczynku podczas ferii zimowych dla dzieci obu narodowości, objęcie dzieci z Ukrainy specjalistycznym wsparciem terapeutycznym oraz rozpoczęciu programów wspierających osoby w wieku senioralnym.

Powrót na początek strony