Podziękowania dla Rady Seniorów II kadencji

W czwartek, 25 kwietnia z przedstawicielami Rady Seniorów, której czteroletnia kadencja zakończy się 30 kwietnia br., spotkali się prezydent Kielc Bogdan Wenta, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, zastępca prezydenta Marcin Chłodnicki, sekretarz Miasta Szczepan Skorupski i dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena Gościniewicz.

Kielecka Rada Seniorów opiniuje lokalne strategie, programy rozwoju, projekty uchwał Rady Miasta Kielce, podejmuje przedsięwzięcia, które wpływają na jakość życia osób starszych. Członkowie Rady zgłaszają uwagi i sugestie do działań i kierunków funkcjonowania miasta na rzecz osób starszych.

Rada jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli osób starszych i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym organizacji pozarządowych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Celem Rady jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Szczególnie istotne są funkcje inicjatywne Rady. W ich ramach Rada zgłasza własne pomysły odnośnie do podejmowanych działań na rzecz osób starszych. Poszerza w ten sposób perspektywę władz miasta o potrzeby pokolenia 60 plus.

- Bardzo dziękuję Państwu za współpracę. Życzę przede wszystkim zdrowia i chęci do dalszego działania. Możecie być Państwo przykładem dla swoich rówieśników, że można i warto angażować się w sprawy miasta. Sądzę, że nowa Rada Seniorów będzie równie owocnie współpracować z nowymi władzami Kielc i Radą Miasta Kielce – mówił podczas spotkania prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- W imieniu Rady Miasta Kielce mijającej kadencji chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spełnienia marzeń, bo każdy je ma, bez względu na wiek. Dziękuję Państwu za Wasze opinie w sprawach związanych z osobami starszymi. Zawsze braliśmy je pod uwagę – powiedział przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

- Myślę, że nie rozstajemy się i nadal będziemy do Państwa dyspozycji – mówił zastępca prezydenta Marcin Chłodnicki.

Działalność Kieleckiej Rady Seniorów koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

- Dziękujemy Państwu za współpracę, do której zawsze byliście gotowi – powiedziała Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- Jestem bardzo wdzięczna za minione cztery lata, choć nie były łatwe. Angażowaliśmy się w sprawy seniorów. Staraliśmy się także reagować na to, co działo się w całej Polsce, także w Kielcach. Dołożyliśmy swoją cegiełkę do pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy pokazywać władzom miasta perspektywę seniorów – mówiła Krystyna Szymaniak, przewodnicząca Kieleckiej Rady Seniorów II kadencji.

Kielecka Rada Seniorów III kadencji rozpocznie pracę z początkiem maja, czyli po rozpoczęciu IX kadencji Rady Miasta Kielce.

Powrót na początek strony