„Polak Roku we Włoszech” – 5 edycja

Ruszyła kolejna edycja plebiscytu „Polak Roku we Włoszech”. W tym roku konkurs jest skierowany do Polaków mieszkających w różnych częściach świata.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Już po raz piąty Związek Polaków w Kalabrii pragnie docenić i wyróżnić sukcesy Polaków we Włoszech i na świecie (na świecie tylko w V edycji jubileuszowej) i osób szczególnie zasłużonych dla spraw polskich w działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej czy też zawodowej.

Kandydaci mogą zostać zgłoszeni do konkursu za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora środków komunikacji elektronicznej (strony internetowej) przez:

1. Stowarzyszenia polonijne, polskie instytucje lub organizacje zarejestrowane we Włoszech lub na świecie.

2. Obywatela polskiego, na stałe zamieszkującego we Włoszech lub poza granicami.

3. Organizatorów konkursu.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: polakroku.wlochy@gmail.com

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 10 września 2021. Więcej informacji na:

https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/zglaszaniekandydatow/

 

218608760_1144272982723292_5010525276930683235_n.jpg

Powrót na początek strony