Pomaganie mają we krwi. Trwają zgłoszenia do nagrody Laur Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej oraz Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zachęcają do zgłaszania kandydatur ludzi z pasją pomagania do konkursu Laur Wolontariatu. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 29 listopada 2023 r. Laureatów poznamy 5 grudnia podczas 18. Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy oraz członkowie organizacji pozarządowych działający wolontaryjnie.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony https://laurwolontariatu.caritas.pl lub zgłosić się do jednego z Centrum Wolontariatu w Kielcach i wypełnić osobiście.

Regulamin konkursu dostępny na https://laurwolontariatu.caritas.pl

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej 18. Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu, 5 grudnia 2023 roku o godz.18:00 w  Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Lubomira Różyckiego w Kielcach. Nagrodzeni zostaną najbardziej zaangażowani wolontariusze w regionie, przyznane będą wyróżnienia dla animatorów wolontariatu oraz certyfikaty „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

laur-wolontariatu-loga2.png

laurWolontariatu2023-726x1024-1.jpg

Powrót na początek strony