Pomoc dla obywateli Ukrainy

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina o zasadach legalizacji pobytu w Polsce oraz o dostępności punktów recepcyjnych, w których można skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, po przyjeździe do Polski. W punktach tych otrzymać można posiłek i niezbędne informacje.

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:
- ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
- wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
- wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
- posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
- wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
- zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:

- ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
- wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
- wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
- zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Szczegóły znajdują się na: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75 

 

Powrót na początek strony