Pomoc dla seniorów, osób niepełnosprawnych i na kwarantannie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach koordynuje pomoc osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz objętym kwarantanną na terenie miasta.  

MOPR oferuje pomoc m.in. w zakresie dowożenia posiłków przez cały tydzień  (śniadań, obiadów i kolacji). Dodatkowo realizowane są zakupy spożywcze, chemiczne oraz zaopatrzenie w leki dla osób przebywających na kwarantannie oraz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, które z powodu zaistniałej sytuacji nie chcą lub nie mogą wychodzić z domu.

Osoby przebywające na kwarantannie lub potrzebujące pomocy powinny zgłaszać się do Rejonu Opiekuńczego, właściwego według miejsca zamieszkania lub do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Studziennej. Wykaz telefonów dostępny jest na stronie MOPR. link do kontaktów MOPR

Natomiast kontakt do odpowiedniego Rejonu Opiekuńczego można znaleźć w zakładce z wykazem ulic, objętych ich działaniem. link do wykazu ulic

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pełnią całodobowe dyżury telefoniczne, reagują niezwłocznie na każdy zgłoszony sygnał. W przypadkach pilnych potrzeb, pracownicy Ośrodka, wykonują swe czynności poza godzinami pracy, również w dni wolne od pracy – mówi Magdalena Gościniewicz, p.o. dyr. MOPR w Kielcach.

 

Interwencyjny numer telefonu MOPR

600 422 794

(czynny całą dobę)

 

Obecnie (dane na 20.10.2020 r.) ze wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie korzysta 519 mieszkańców Kielc przebywających na kwarantannie. Natomiast stale pod opieką kieleckiego MOPR znajduje się ok. 2 000 osób starszych czy niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 oraz włączenia Kielc do „czerwonej strefy” czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Osoby odwiedzające placówki MOPR zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk.

Przyjęcia interesantów możliwe są po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikami Ośrodka. Formularz kontaktowy oraz wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych dostępny jest na stronie MOPR.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem MOPR zachęca do kontaktowania się drogą telefoniczną, mailową, pocztą lub poprzez Platforme e-PUAP. 

Powrót na początek strony