Pomoc psychologiczna dla uchodźców w Caritas Diecezji Kieleckiej

W Centrum Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 54 jest udzielana pomoc psychologiczna i terapia psychologiczna w bezpośrednim kontakcie z psychologiem z Ukrainy.

Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi także kursy języka polskiego i szkolenia zawodowe dla obywateli Ukrainy.

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54, tel. 41 341 58 17.


Психологічна допомога біженцям в Карітас Кельцеської єпархії.

У Центрі соціальної інтеграції за адресою вул. Wesoła 54 надається психологічна допомога та психологічна терапія психологом з України.

Також Карітас Кельцької єпархії проводить для громадян України професійне навчання  та курси польської мови.

Центр соціальної інтеграції вул. Wesoła 54, тел. 41 341 58 17.

Powrót na początek strony