Pomysły gotowe? Startuje Kielecki Budżet Obywatelski

Od 4 do 25 maja mieszkańcy Kielc będą mogli zgłaszać swoje pomysły do dziewiątej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną. W tym roku również w nowej kategorii - projektów zielonych.

- Budżet obywatelski to wspaniałe narzędzie aktywności społecznej. Doskonale pokazuje, że na funkcjonowanie miasta wpływ może mieć każdy mieszkaniec. Kielczanie już wielokrotnie udowodnili, że mają wiele ciekawych pomysłów. Jestem przekonany, że w tym roku ponownie wykażą się inwencją - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Na realizację pomysłów mieszkańców została przeznaczona najwyższa w historii kwota 7 milionów 800 tysięcy złotych. To 50 tys. zł więcej niż poprzednim razem.  

Wsłuchując się w głos mieszkańców, wyrażony m.in. za pomocą ankiety, do regulaminu  Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzono kilka istotnych zmian w stosunku do lat ubiegłych. Największa dotyczy wprowadzenia nowej kategorii projektów - tzw. projektów zielonych, które polegają na stworzeniu atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni np. stref rekreacyjnych, parków kieszonkowych czy skwerów. Na projekty zielone zagwarantowano w budżecie obywatelskim kwotę 800 tys. zł.

Ponadto mieszkańcy nadal mogą zgłaszać projekty inwestycyjne duże, na które zarezerwowano 4,5 mln zł, projekty inwestycyjne małe - 2 mln zł oraz projekty nieinwestycyjne - 500 tys. zł.

- Gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji. Budżet Obywatelski to doskonałe narzędzie do włączenia mieszkańców w kreowanie rzeczywistości wokół nich. To nie tylko proces głosowania nad projektami, ale to także potrzeba budowania lokalnych porozumień, tworzenia projektów, czyli wpływania bezpośrednio na swoje sąsiedztwo - tłumaczy Agata Wojda, zastępca prezydenta Kielc.

Następna zmiana w tegorocznym regulaminie dotyczy wartości projektów inwestycyjnych małych - została ona zwiększona do 200 tys. zł (do tej pory było to 150 tys. zł). Projekty powyżej tej kwoty będą zakwalifikowane do projektów inwestycyjnych dużych.

- Propozycje, podobnie jak przed rokiem, będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Idea Kielce - Budżet Obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu. Uprawnieni do zgłaszania projektów są wszyscy mieszkańcy, w każdym wieku. W przypadku osób poniżej 13. roku życia wymagana jest jednak zgoda rodzica. Do tej pory wymóg ten dotyczył osób poniżej 16. roku życia - informuje Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub komputera, będą mogły zgłosić projekt w siedzibach ratusza na Rynku lub przy ul. Strycharskiej. Wcześniej jednak trzeba umówić się na konkretny termin w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej (41 367 64 00).

28 maja br. opublikowana zostanie lista wszystkich zgłoszonych pomysłów. Następnie przez trzy miesiące urzędnicy będą weryfikować projekty. Jeżeli zauważą braki lub ewentualne nieprawidłowości, skontaktują się z ich autorami.

6 września poznamy listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Pomysłodawcy będą mieli siedem dni na złożenie odwołania od niekorzystnej oceny projektu. Odwołania rozpatrzy komisja składająca się m.in. z radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników. Autorzy projektów, którzy złożą odwołania, będą mieli możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

17 września zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania.  Głosowanie rozpocznie się 27 września, potrwa dwa tygodnie i zakończy się 11 października.  

Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Idea  Kielce - Budżet Obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu. Każdy mieszkaniec może zagłosować wyłącznie jeden raz i w ramach jednego głosu może wybrać: jeden projekt inwestycyjny duży, dwa projekty „zielone”, trzy projekty inwestycyjne małe oraz cztery projekty nieinwestycyjne.

Każdy głos będzie potwierdzony za pomocą kodu sms. Na jeden numer telefonu może zostać wysłany jeden sms. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub nie posiadają telefonu komórkowego, będą mogły zagłosować w specjalnie zorganizowanych punktach na terenie miasta. Lista punktów będzie dostępna  na stronie internetowej na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem głosowania.

Wyniki głosowania poznamy 15 października.

- Na stronie internetowej  www.bo.kielce.eu mieszkańcy znajdą szereg przydatnych informacji m.in. regulamin, szczegółowy harmonogram, kalkulator przykładowych kosztów. Swoją pomoc w przygotowaniu projektu deklarują również urzędnicy - uzupełnia Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc.

 

Budżet Obywatelski plakat.jpg

Powrót na początek strony