Posiedzenie Społecznej Rady Kultury

W Domu Środowisk Twórczych odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Kultury. W wydarzeniu udział wziął zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Spotkanie dotyczyło kieleckich czasopism kulturalnych, na temat których wypowiadał się m.in.: dr Tomasz Chrząstek (medioznawca, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK) w wystąpieniu pt. „Medioznawcza refleksja na temat roli polskich czasopism społeczno-kulturalnych w II poł. XX w.” Głos zabrał również Zbigniew Brzeziński (członek Zespołu ds. Promocji Miasta Kielce i Zespołu ds. Gospodarki i Innowacji Programu SMART City Miasta Kielce, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, Miejski Urząd Pracy w Kielcach) mówiąc o tym, jak piszą „Kieleckie media o kulturze”. Z kolei Paweł Chmielewski (redaktor naczelny Kieleckiego Magazynu Kulturalnego Projektor) wygłosił prelekcję pt. „Czy w Kielcach jest w ogóle potrzebna prasa kulturalna?”

Społeczna Rada Kultury to zespół konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy i inicjatywny, który wspiera władze Kielc w działaniach na rzecz rozwoju kultury w mieście. Efektem współpracy samorządu oraz członków Społecznej Rady Kultury będzie wypracowanie dobrego i skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk artystycznych, twórców niezależnych i innych podmiotów w mieście.

Powrót na początek strony