Posiedzenie Świętokrzyskiego Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego

W Kielcach odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiego Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego. W spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami i społecznikami z naszego regionu udział wziął wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki oraz prezydentka Kielc Agata Wojda, a także Waldemar Weihs, przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Łukasz Ofiara reprezentant Narodowego Instytutu Wolności.

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Celem wydarzenia było zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego. Debatujący dyskutowali o 21 tezach, wśród których można wymienić: pełne zwolnienie organizacji z podatku dochodowego od osób prawnych, powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego na poziomach krajowym i wojewódzkim, zmniejszenie obowiązków formalnych w prowadzeniu działalności organizacji, czy wreszcie ceny energii i gazu dla NGO.

Wypracowane podczas spotkania postulaty będą prezentowane w dn. 26-28 czerwca w Warszawie podczas IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych organizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Powrót na początek strony