Pożegnaliśmy majora Zbigniewa Mielczarka

W środę, 22 grudnia 2021 r. w Kościele św. Wojciecha w Kielcach odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego prezesa Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie mjr Zbigniew Mielczarek spoczął w kwaterze AK na cmentarzu w Cedzynie.

W uroczystościach wzięli udział Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc oraz Szczepan Skorupski, sekretarz miasta.

Zbigniew Mielczarek - prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatant, żołnierz Armii Krajowej, który od 16. roku życia walczył o wolność Polski zmarł 17 grudnia br. w wieku 96 lat.

Zbigniew Mielczarek był niezwykle aktywnym i pełnym pasji człowiekiem, dla którego wiek nie był żadną przeszkodą. Niestrudzony inicjator upamiętniania miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy, współorganizator rekonstrukcji historycznych, akcji bojowych, m.in. przyczynił się do powstania Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej "Jodła".

Współpracował ze szkołami, organizował prelekcje i spotkania z młodzieżą, współorganizował uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitew i akcji AK. Dzięki jego staraniom zostały zawarte porozumienia o współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w zakresie działań na rzecz upowszechniania patriotycznych postaw młodzieży oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, obejmujące prowadzenie badań historycznych, działalność edukacyjną, upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym oraz ruchu niepodległościowym.

Niestrudzenie dążył do integracji środowisk kombatanckich, a także osób represjonowanych. Wielokrotnie był wyróżniany za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Laureat Nagrody Miasta Kielce za 2013 rok.

Powrót na początek strony