Zoom na Kielce, czyli dane o mieście

Zdjęcie Kielc z lotu ptaka
UM

Napływ i odpływ ludności z miasta według grup wiekowych, średni wynik egzaminu ósmoklasisty, liczba głosujących w Kieleckim Budżecie Obywatelskim, czy stopa bezrobocia rejestrowanego. Te i wiele innych danych na temat miasta Kielce dostępnych jest w nowym narzędziu na portalu idea.kielce.eu.

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - SMART CITY Urzędu Miasta Kielce uruchomiło na stronie Idea Kielce (https://idea.kielce.eu) serwis „Zoom na Kielce”. Jego celem jest łatwe i przyjazne prezentowanie informacji o mieście w kluczowych obszarach jego funkcjonowania. Portal dostępny jest również bezpośrednio pod adresem https://zoom.kielce.eu. Serwis oparty jest na systemie Business Intelligence, czyli narzędziu, które pobiera dane z różnych źródeł, następnie je przetwarza i prezentuje w formie graficznej. Takie systemy są wykorzystywane głównie przez firmy, ale w coraz większym stopniu miasta zaczynają również z tych systemów korzystać, gdyż pozwala to na lepsze zarządzanie danymi co w dzisiaj stanowi wyzwanie dla miast. Poza tym udostępnienie tych danych w formie bardziej przejrzystej, pozwala mieszkańcom również na śledzenie jak zmieniają się poszczególne obszary w Kielcach oraz jak prezentują się na tle innych miast o podobnej wielkości i ilości mieszkańców.

Zoom na Kielce przedstawia pulpity zarządcze czyli tzw. dashboardy, na których prezentowane są dane w sposób uporządkowany tematycznie i chronologicznie w postaci wykresów, tabel oraz map. Dane są interaktywne, co oznacza, że można wybrać zakres, który nas interesuje.

Na portalu “Zoom na Kielce” znaleźć można informacje np. o demografii Miasta (liczbie mieszkańców, migracjach wewnętrznych i zewnętrznych), aktywności obywatelskiej, gospodarki czy edukacji, gdzie można sprawdzić jak prezentują się wyniki egzaminów ósmoklasisty lub wyniki matury w podziale na poszczególne szkoły, ilości dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach). Zobaczymy również, który z kierunków studiów jest najbardziej popularny wśród studentów.

Na potrzeby dokładniejszej analizy miasto przestawiło na mapach część danych w podziale na mniejsze jednostki urbanistyczne, dzięki temu lepiej widać jak zmiany kształtują się nie tylko w odniesieniu do całych Kielc, ale również wewnątrz miasta.
Serwis zawiera obecnie 9 kategorii tematycznych, które sukcesywnie będą rozbudowywane o nowe obszary oraz uzupełniane o kolejne interaktywne dashbordy. Zalecamy, by z serwisu “Zoom na Kielce” korzystać na komputerze, z uwagi na dużo lepszą przejrzystość poszczególnych stron.

Wewnątrz urzędu oprogramowanie jest już wykorzystywane do zaawansowanych, dynamicznych analiz, integrujących dane z wielu systemów. Ich efekty w łatwy i szybki sposób przedstawiane są w postaci interaktywnych wizualizacji.
Wdrożenie systemu klasy business intelligence (BI) oraz location intelligence (LI) odbyło się w ramach realizacji projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” na który Miasto Kielce otrzymało dotację w konkursie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Powrót na początek strony