Poznaliśmy listę projektów KBO ocenionych pozytywnie i negatywnie

W poniedziałek, 6 września na stronie IDEA Kielce została opublikowana lista projektów zgłoszonych do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, ocenionych pozytywnie i negatywnie. W tegorocznej edycji KBO 2022 mieszkańcy złożyli rekordową liczbę projektów, aż 227.

Dwa projekty zostały zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym. Ocenie merytorycznej poddano 223 projekty, ponieważ dwa pozostałe, jeszcze w trakcie procesu weryfikacji, wycofali sami wnioskodawcy. Łącznie zostało wycofanych 16 projektów.

Projekty KBO po weryfikacji

Pozytywnie zweryfikowane zostały 163 projekty, z czego 18 dotyczyło inwestycji dużych, 62 małych, 12 „zielonych” i 71 projektów nieinwestycyjnych.  Negatywnie oceniono 46 propozycji (14 inwestycyjnych dużych, 21 małych, 4 „zielone” i 7 tzw. „projektów miękkich”).

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród projektów inwestycyjnych dominują tzw. „projekty szkolne”, dotyczące budowy boisk, siłowni, placów zabaw itp. Ponadto mieszkańcy Kielc złożyli m.in.: projekty na utworzenie całodobowej biblioteki, utworzenie ogrodu sensorycznego, Alei Sław Piłki Ręcznej i reanimację przestrzeni kreatywnej w Bazie Zbożowej.

Projekty nieinwestycyjne to m.in.:  festyny, turnieje sportowe, „Oaza Spokoju” - cykl warsztatów dla mam, organizacja Tygodnia Organizacji Pozarządowych i miejskich debat publicznych. Wiele zgłoszonych projektów dotyczyło promocji czytelnictwa wśród mieszkańców Kielc.  

W bieżącym roku mieszkańcy złożyli wiele projektów „zielonych” obejmujących nasadzenia roślin w rożnych punktach miasta, utworzenie parków i zielonych miejsc wypoczynku.

Czas na odwołanie

Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną mogą złożyć odwołanie. Mają na to czas w dniach od 6 do 13 września br.

Zgodnie z Regulaminem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego odwołanie można wnieść pisemnie lub elektronicznie do Komisji ds. KBO za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce. Komisja rozpatrzy odwołania na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września.

Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana w dniu 17 września na stronie pod adresem www.bo.kielce.eu.

Głosowanie

Na zgłoszone projekty kielczanie będą mogli zagłosować w dniach od 27 września do 11 października. Podobnie jak w ubiegłym roku głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie adresem www.bo.kielce.eu. Wymagane  jest przy tym podanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany sms z kodem weryfikacyjnym. Na jeden numer telefonu może zostać wysłany wyłącznie jeden sms.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu może wybrać: jeden projekt inwestycyjny duży, dwa projekty „zielone”, trzy projekty inwestycyjne małe oraz cztery projekty nieinwestycyjne.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu czy telefonu komórkowego zaplanowano możliwość oddania głosu w specjalnie do tego przeznaczonych punktach. Szczegóły dostępne będą na stronie adresem www.bo.kielce.eu.

LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE
LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

W tym roku na realizację projektów w ramach KBO przeznaczono 7 800 000 zł. Pieniądze zostaną rozdzielone na zadania według kategorii:

  • zadania inwestycyjne duże 4 500 000 zł
  • zadania inwestycyjne małe 2 000 000 zł
  • „zielone” 800 000
  • zadania nieinwestycyjne 500 000 zł

Powrót na początek strony