Praca Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich od 1 czerwca 2021 roku

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  informuje o sposobie załatwiania spraw z zakresu rejestracji  stanu cywilnego  od dnia 1 czerwca 2021.

 

Przyjmowanie interesantów w godzinach: 7:45 - 15:00.

 

Rejestracja zgonów oraz urodzeń odbywa się na bieżąco, bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej. W sprawie rejestracji zgonu prosimy o stawiennictwo osobiste tylko 1 osoby zgłaszającej zgon. Ponadto w przypadku rejestracji noworodków zarejestrować dziecko można również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka.
Sprawy związane z wydawaniem odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń załatwiane będą na bieżąco.

W pozostałych sprawach (wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu stawiennictwa w urzędzie) , takich jak między innymi:
- dopełnienie formalności dotyczących ślubu cywilnego bądź wydania zaświadczenia do ślubu za granicą - tel. 41 36 76 098
- przyjmowanie oraz wydawanie zaświadczeń do  ślubu konkordatowego - tel. 41 36 76 098
- przyjmowanie oświadczeń woli: o uznaniu ojcostwa dziecka, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka, o nadaniu nazwiska męża matki - tel. 41 36 76 034

Prosimy interesantów o punktualne zgłaszanie się do Wydziału na umówione terminy spotkań.

 

Obsługa interesantów w sprawach dotyczących Referatu Dowodów Osobistych oraz Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich siedziba przy ul. Szymanowskiego 6 w Kielcach (wejście główne) odbywać się będzie poprzez osobistą wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

 

Interesanci zgłaszający się do Urzędu powinny przestrzegać obowiązujących wymogów sanitarnych.

 

Informacje szczegółowe są zawarte także w Kartach Usług dostępnych na stronie internetowej www.um.kielce.pl  w zakładce Obsługa Klienta - Załatw sprawę.

Powrót na początek strony