Praca Urzędu Miasta od 12 października (strefa czerwona)

Informujemy, iż od poniedziałku, 12 października 2020 roku Urząd Miasta Kielce pracuje w trybie wewnętrznym. Wejścia do urzędu kontroluje Straż Miejska.

 

Załatwianie wszelkich spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta oraz umówieniu się na konkretną godzinę i dzień spotkania z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

 

Przychodząc na spotkanie do urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz własny długopis. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje również pracowników urzędu.

 

W celu umówienia się należy dzwonić do Wydziałów prowadzących dane sprawy: do sekretariatów lub merytorycznych pracowników. Numery telefonów dostępne są w Książce telefonicznej na stronie Urzędu Miasta Kielce.

 

Do zadań realizowanych przez Urząd, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 

  • Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego;
  • Ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • Świadczenia usług komunalnych;
  • Administracji architektoniczno-budowlanej;
  • Ochrony środowiska;
  • Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów  komunikacyjnych.

   

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:

 

    tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)

    tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)

    mail: boi@um.kielce.pl

 

Wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów UM

 

Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce

 

Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA,  musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 

O wszelkich zmianach, dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.um.kielce.pl.

Powrót na początek strony