Pracownicy ratusza wyróżnieni

Czterech pracowników Urzędu Miasta Kielce otrzymało dyplomy będące uznaniem szczególnych zasług w służbie na rzecz społeczności lokalnej. Wydarzenie odbyło się w Busku- Zdroju w ramach jubileuszowego Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z okazji 25-lecia samorządów powiatowych. W uroczystości udział wziął sekretarz Urzędu Miasta Szczepan Skorupski. Dyplomy z rąk przewodniczącego Konwentu Jerzego Kolarza, starosty buskiego otrzymali: Mirosława Badzińska, Tadeusz Kot, Artur Hajdorowicz i Agata Wijas.

Pani Mirosława Badzińska - posiada ponad 36-letni staż pracy w samorządzie. Swoją karierę rozpoczynała od stanowiska podinspektora, inspektora, jak również zajmowała stanowisko sekretarza Gminy. W Urzędzie Miasta Kielce zatrudniona jest od 2020 r. na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Wydziału Administracyjnego. Głównymi zadaniami, nad którymi sprawuje nadzór to zarządzanie budynkami UM Kielce, gospodarka środkami trwałymi, prace remontowe budynków UM Kielce oraz gospodarowanie taborem samochodowym, ochrona mienia, utrzymywanie czystości i porządku w UM Kielce. Pani Mirosława Badzińska jest pracownikiem sumiennym i rzetelnym, ma ogromną wiedzę z zakresu działania swojego wydziału, co zapewnia wysoki poziom realizowanych zadań.

Pan Tadeusz Kot - w Urzędzie Miasta Kielce pracuje od 1976 r. do chwili obecnej (47-letni staż pracy w samorządzie). Od 1999 r. zajmuje stanowiska kierownicze, a nieprzerwanie od 2012 r. jest dyrektorem Wydziału Komunikacji. Główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji związane są z transportem, rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy. Pan Tadeusz Kot jest pracownikiem zdyscyplinowanym, odpowiedzialnym, sumiennym i rzetelnym. Duża wiedza specjalistyczna z zakresu działania nadzorowanych referatów zapewnia wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań. Jest bezstronny i obiektywny przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu działania podległych pracowników. Ma umiejętności tworzenia właściwej atmosfery w pracy, co sprawia, że współpraca z przełożonymi oraz podległym personelem układa się bardzo dobrze.

Pan Artur Hajdorowicz - w Urzędzie Miasta Kielce pracuje od 1991 roku do chwili obecnej. Od 2007 r. na stanowisku dyrektora Biura Planowania Przestrzennego, a obecnie jako dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce. Pan Artur Hajdorowicz jest osobą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie planowania przestrzennego, a także związanych z tym zagadnieniem procedur administracji samorządowej. Ponad 32-letnie doświadczenie w pracy samorządowca związane z zagospodarowaniem miasta pozwoliło w stopniu bardzo szczegółowym zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań, prawidłowości i problemów związanych z rozwojem przestrzennym Kielc. Pan Artur Hajdorowicz jest również członkiem Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach. Jest osobą komunikatywną, kreatywną posiada umiejętności pracy w zespole, nie boi się podejmować trudnych decyzji w zakresie organizacji pracy nadzorowanego Wydziału Urbanistyki i Architektury. Umiejętność wystąpień publicznych, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań służbowych to atrybuty, które wyróżniają dyrektora.

Pani Agata Wijas - od początku swojej kariery zawodowej tj. od 1992 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Kielce. Rozpoczynała pracę od stanowiska młodszego referenta, następnie inspektora, a od  2019 r. pełni funkcję kierownika Referatu Płac, Budżetu i Spraw Socjalnych w Wydziale Organizacji i Kadr. Posiada ponad 31-letni staż pracy w samorządzie. Swoje obowiązki służbowe Pani Agata Wijas wykonuje w sposób terminowy, rzetelny i staranny. Przejawia pełny profesjonalizm, dużą kreatywność, kompetencje, umiejętności organizacyjne i konsekwencje w realizacji powierzonych zadań. Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, chętnie podejmując nowe wyzwania. Wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie zawodowe zapewniają wysoki poziom realizowanych zadań, jako kierownik Referatu bardzo dobrze organizuje pracę swoich pracowników, dbając o ich szkolenia i najlepsze wykorzystania posiadanych umiejętności oraz wiedzy. Pani Agata Wijas to osoba o wysokiej kulturze osobistej, która wykonuje swoje zadania zgodnie z etyką zawodową i dużą dbałością o nieposzlakowaną opinię, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokim uznaniu, jakim cieszy się wśród pracowników i przełożonych. Z najwyższą starannością buduje poprzez swoją postawę i zachowanie przyjazny i pozytywny wizerunek urzędnika samorządowego oraz Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony