Prawa wyborcze dla 16-latków? Debata kieleckiej młodzieży

Czy młodzi ludzie powinni brać czynny udział w życiu politycznym i mieć prawo wyborcze w wieku 16 lat. Pytanie to było tematem debaty oksfordzkiej z udziałem uczniów dwóch kieleckich szkół. W wydarzeniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta, uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta, dyrektor Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Anna Kibortt. Gościem specjalnym debaty był dr hab. Michał Jamiołkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem debaty była Future For Europe i Akademicka Szkoła Podstawowa im. Williama Shakespeare'a oraz VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, której uczniowie zmierzyli się w dyskusji, prezentując argumenty za i przeciw przyznaniu 16-latkom praw wyborczych.

Parlament Europejski w Rezolucji Ustawodawczej z 3 maja 2022 roku zalecił, by minimalny wiek uprawniający do głosowania wynosił 16 lat i wyraził zdanie, że odzwierciedlałoby to obecne prawa i obowiązki, które młodzi Europejczycy już mają w niektórych państwach członkowskich takich jak w Austrii, Belgii i Malcie.

- Nasza inicjatywa podąża tropem tej rezolucji i jest próbą zwrócenia uwagi opinii publicznej w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej na prawa i potrzeby młodego pokolenia obywateli - osób, które z jednej strony będą beneficjentami przyjmowanych obecnie regulacji, ale także będą odpowiedzialne za ich wdrażanie w życie - mówił Bartłomiej Zapała, dyrektor Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Williama Shakespeare'a w Kielcach.

- Prawa wyborcze dla 16-latków są obecnie tematem szerokiej debaty m.in. w Szwajcarii, również w Polsce temat ten nie powinien pozostać nam obojętny. Dlatego mam nadzieję, że ta debata, którą dziś zainicjowaliście w swoim środowisku, stanie się debatą ogólnokrajową - mówił dr hab. Michał Jamiołkowski, ekspert sieci Team Europe w Polsce.

Ideą debaty było to, żeby w sprawie praw wyborczych dla 16-latków głos zabrali sami zainteresowani: uczniowie VIII klasy Akademickiej Szkoły Podstawowej Shakespeare Primary School oraz uczniowie I klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, którzy przy obecnych rozwiązaniach prawnych nie mogliby bez zmiany ordynacji wyborczej w duchu rezolucji Parlamentu Europejskiego, wziąć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. 

- Jestem przekonany, że dzisiejsza debata będzie dla Was nie tylko ciekawym i cennym doświadczeniem czy możliwością sprawdzenia się w roli mówców, ale również pomoże Wam w bardziej świadomy sposób spojrzeć na ten ważny dla nas wszystkich temat, a argumenty, które przedstawiacie zostaną usłyszane w szerszym gronie - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta. - Nie ulega wątpliwości, że tego typu debaty są potrzebne. Dlatego dziękuję Wam oraz organizatorom za zaangażowanie - dodał.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Parlament Europejski.

Powrót na początek strony