Prezentacja działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Prezentacja działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z młodzieżą była tematem wizyty przedstawicieli z partnerskiego miast Winnica na Ukrainie w naszym mieście. W dniu 6 listopada 2014 roku delegacja z Podola w składzie:

•             Swietłana Sulimowa – Dyrektor Winnickiego Miejskiego Centrum ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, deputowana Winnickiej Rady Obwodowej;

•             Jan Glinczewski – dyr. Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy, honorowy Prezes Konfederacji Polaków Podola;

•             Helena Pszenyczniuk – członek zarządu  Konfederacji Polaków Podola;

•             Oleksii Ternovoi – dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej I-III Stopnia nr 27 w Winnicy;

•             Olha Koziar - zastępca dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej I-III Stopnia nr 27 w Winnicy

spotkała się z kierownictwem oraz pracownikami kieleckiego MOPR-u.

 

Gospodarze zaprezentowali system pomocy społecznej oraz opieki nad potrzebującymi rodzinami funkcjonujący w Kielcach, a także jego ewolucję w czasie. Szczególne zainteresowanie gości z Ukrainy wywołało przedstawienie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

 

Strony spotkania zgodnie uznały, że istnieje ogromne pole do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kielcami i Winnicą w dziedzinie opieki społecznej i wsparcia rodzin potrzebujących. W nieodległej przyszłości planowany jest tygodniowy staż pracowników Winnickiego Miejskiego Centrum ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Kielcach, który pozwoli na kontynuację podjętej kooperacji.

Powrót na początek strony