Prezydent Kielc Bogdan Wenta otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Kielce udzieliła Prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie wotum zaufania i absolutorium. - Bardzo Państwu dziękuję za poparcie. Wynik tego głosowania odbieram jako docenienie pracy i zaangażowania całego mojego zespołu, wszystkich pracowników ratusza i jednostek podległych miastu - powiedział prezydent Kielc.

(aktualizacja artykułu) Kieleccy radni przyjęli Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2022 i tym samym udzielili wotum zaufania prezydentowi Kielc. W głosowaniu 15 radnych było za, 3 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. 

Zobacz: Wystąpienie prezydenta Kielc Bogdana Wenty podczas sesji absolutoryjnej

Kieleccy radni opowiedzieli się również za przyznaniem prezydentowi Kielc absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Za jego udzieleniem było 21 radnych. 

Zobacz: ZAPIS TRANSMISJI SESJI RADY MIASTA NA ŻYWO

Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Kielc poprzedziła debata. Na początku obrad kieleccy radni wysłuchali wystąpienia Bogdana Wenty dotyczącego wykonania budżetu za rok 2022. Przedstawił w nim m.in. sytuację miasta związaną z wydatkami, a także problemami, z którymi w ostatnich miesiącach musiały się zmagać nie tylko Kielce, ale również inne samorządy. Podkreślał jak ogromny wpływ na nasze życie miała pandemia Covid-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie. W Kielcach pojawiło się prawie 5 tysięcy uchodźców, przede wszystkim kobiet z dziećmi. Bez pieniędzy, najbardziej niezbędnych rzeczy i dachu nad głową.

- Dzięki bezprecedensowemu zaangażowaniu mieszkańców Kielc, dzięki olbrzymiej aktywności organizacji pozarządowych w mieście, żadna z tych osób nie została pozostawiona bez pomocy. Miasto w tym czasie wzięło na siebie rolę koordynatora wsparcia – podkreślił prezydent Kielc.

Prezydent mówił również, co w ostatnim roku udało się zrealizować w dziedzinie inwestycji, edukacji czy zdrowia. Sukcesem okazał się miejski program in vitro. Dzięki niemu urodziło się już 36 dzieci. Bogdan Wenta podkreślił, że miasto wciąż podejmuje działania, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenie Kielc. 

Podczas swojego wystąpienia, na prośbę mera Winnicy, na ręce przewodniczącego Rady Miasta, prezydent przekazał flagę Ukrainy z podpisami i słowami wdzięczności, jakie oddziały wojskowe kierują do społeczności miasta Kielce. Flagę, która jest symbolem wdzięczności za pomoc okazaną Ukraińcom, Siergiej Morgunow oraz Pavlo Yablonskyi z Winnickiej Rady Miejskiej przekazali Bogdanowi Wencie podczas wizyty w Święto Kielc.   

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2022 przedstawiła wiceprezydent Bożena Szczypiór. Następnymi punktami porządku obrad Rady Miasta były wystąpienia mieszkańców oraz radnych z poszczególnych klubów.

Po krótkiej przerwie, nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania. Większością głosów "za" (15) Bogdan Wenta otrzymał wotum zaufania. Były brawa i podziękowania od prezydenta Kielc.

Po przerwie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2022 rok, opinie, informacje i wnioski Komisji Rewizyjnej. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2022 rok. Za było 21 radnych, troje przeciw, a jeden rajca nie brał udziału w głosowaniu. 

Powrót na początek strony