Program „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 trwa kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+".

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • z pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy Kielc będą mogli składać także drogą tradycyjną – papierowo, w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Targowej 18 lub za pośrednictwem poczty.

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych odbywają się po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 604 767 079 mającym na celu ustalenie terminu wizyty.

 

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłaty świadczeń w nowym okresie 2021/2022 będą uzależnione od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

WAŻNE !

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powrót na początek strony