Program wsparcia dla ukraińskich Uchodźców. Dziś rejestrowali się w Kielcach

W ubiegłym roku UNHCR – przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ, uruchomiło program wypłaty świadczeń finansowych dla uchodźców z Ukrainy. Dziś w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kołłątaja do programu mogli rejestrować się Ukraińcy przebywający w Kielcach.

Biuro UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) w Polsce od początku wojny w Ukrainie prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z tamtych rejonów.

- Już od zeszłego roku byłam w kontakcie z UNHCR w kwestii wypłat. W pierwszej jednak kolejności były brane pod uwagę osoby zamieszkujące duże miasta, jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. Zanim UNHCR zagościł w naszym mieście, Miasto Kielce promowało tę ideę i pierwszych 40 uchodźców z Ukrainy przebywających w Kielcach zarejestrowało się na stronie – to pierwszy krok do ubiegania się o środki. Dziś część z tych osób spotkało się z przedstawicielami UNHCR i podpisało umowy by otrzymać wsparcie – mówi Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy.

Podczas spotkania, pracownik UNHCR na podstawie rozmowy ocenia, czy wnioskodawca spełnia nowe kryteria przyznania pomocy finansowej. – Aby skorzystać z pomocy finansowej należy spełnić odpowiednie kryteria. Program kierowany jest do osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji finansowej - samotni rodzice bez dodatkowego źródła dochodu, osoby z niepełnosprawnościami, starsze schorowane osoby, ofiary przemocy – tłumaczy Konstantinos Tsakalakis, specjalista ds. Programów Wsparcia Finansowego UNHCR. Dodaje, że program jest krótkoterminową pomocą materialną. Wsparcie w kwocie 800 zł przyznawane jest na trzy miesiące.

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które z Ukrainy przyjechały do Polski po 24.02.22 w związku z wojną. Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie.

Jak informuje Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, ponownie punkt w Kielcach uruchomiony zostanie w poniedziałek, 17 lipca. Dotyczy to osób, które już zarejestrowały się w bazie UNHCR. O kolejnych terminach Miasto informować będzie na stronie www i w mediach społecznościowych.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu uchodźców na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.

Tutaj można znaleźć więcej informacji: Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy - UNHCR Poland

Powrót na początek strony