Projekt Różowa Skrzyneczka w gronie finalistów europejskiego konkursu

rozowe skrzyneczki.jpg

Realizowane w Kielcach działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn związane z zapobieganiem ubóstwu menstruacyjnemu znalazło się gronie finalistów europejskiego konkursu Innovation in Politics Awards.

Projekt Różowa Skrzyneczka „PINK BOX - LET'S END PERIOD POVERTY AND ACT FOR EQUALITY” znalazł się wśród 10 najlepiej ocenionych projektów na rzecz poprawy jakości życia w Unii Europejskiej, dzięki głosowaniu 1034 jurorów z całej Europy.

Innovation in Politics Awards to nagroda przyznawana corocznie przez europejski Instytut Innowacji w Polityce. Celem organizacji jest rozpoznawanie i wspieranie tych profesjonalistów w polityce, którzy mają odwagę pokazywać nowe szlaki, są kreatywni i osiągają lepsze wyniki - ponad podziałami partyjnymi i ponad granicami - aby uczynić demokratyczną politykę bardziej skuteczną.

Kielecki projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Różowa Skrzyneczka (skrzyneczki znalazły się w placówkach MOPR-u oraz jednostkach kultury) oraz Fundacją Akcja Menstruacja. Badania Fundacji Dominiki Kulczyk pokazują, że: 4% Polek nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych. To blisko 500 000 osób. 21 proc. nastolatek musiało wyjść ze szkoły ze względu na ich brak, 10 proc. z powodu ograniczonego dostępu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu.

- Projekt to efekt synergii, jaka powinna następować dzięki współpracy organizacji pozarządowych i decydentów. Zagadnieniem ubóstwa menstruacyjnego interesowałem się już od dawna, ale działania Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Fundacji Akcja Menstruacja były iskrą do tego, żeby podjąć konkretne działania w Kielcach. Nagroda jest potwierdzeniem, że Różowe Skrzyneczki to potrzebna inicjatywa - podkreśla radny Michał Braun, inicjator akcji. - Dzięki takim działaniom możemy promować Kielce jako otwarte miasto równych szans - dodaje.

W tym tygodniu kolejne skrzyneczki trafią do miejskich instytucji, w tym do Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 12. Planowane jest również przeprowadzenie badań wśród kieleckich uczennic na temat skali zjawiska ubóstwa menstruacyjnego oraz akcji edukacyjnych.

Więcej informacji oraz prezentacja projektu: https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/pink-box-lets-end-period-poverty-and-act-for-equality/

Powrót na początek strony