Projekt "Samorządowe Tygrysy Europy" - kolejna wizyta urzędników z Winnicy

Kilkunastu urzędników z miasta partnerskiego Winnica przyjechało do Kielc (17.11.2008 r.) w ramach realizowanego projektu "Samorządowe Tygrysy Europy". W ratuszu goście z Ukrainy spotkali się z przedstawicielami władz miasta. W Urzędzie Miasta gości przywitał prezydent Kielc Wojciech Lubawski, który mówił m.in. o realizowanych w mieście inwestycjach, a także zadaniach kieleckiego samorządu. Sekretarz Miasta Janusz Koza przypomniał natomiast historię zmian w sferze zarządzania i organizacji Urzędu Miasta.


Do 20 listopada uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę w zakresie funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego w praktyce na przykładzie Urzędu Miasta Kielce. Dodatkowo zakres merytoryczny wizyty dostosowany został do zanalizowanych potrzeb ukraińskich samorządowców podczas realizacji szkoleń. Oprócz prezentacji Miasta Kielce, uczestnicy spotkają się również z przedstawicielami władz Regionu Świętokrzyskiego i pozyskają wiedzę o funkcjonowaniu administracji na szczeblu regionalnym. Podsumowaniem spotkań będzie zaprezentowanie podejścia strategicznego władz w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

18.11.2008 r. goście wzięli udział w kolejnych wykładach i prezentacjach z zakresu funkcjonowania kieleckiego samorządu. Goście z Ukrainy spotkali się z zastępcą prezydenta Kielc Tadeuszem Sayorem oraz Skarbnikiem Miasta Barbarą Nowak i zastępcą dyrektora Wydziału Budżetu Janem Chudzikiem. Samorządowcy z Winnicy wzięli także udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

Powrót na początek strony