Promuj pozytywne treści w Internecie - kampania i konkurs

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii społecznej pn. „W-rzuć to”. Jednym z elementów inicjatywy jest konkurs adresowany do kieleckiej młodzieży.

Kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtowi, uzależnieniom itp.

Zadaniem akcji jest promowanie właściwych relacji międzyludzkich, udostępnianie pozytywnych treści w sieci oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i propagują zachowania nieakceptowalne społecznie.

W ramach kampanii promowane będą działania polegające na budowaniu pozytywnych form komunikacji on-line poprzez publikację artykułów specjalistów, wywiadów z zakresu zdrowia psychicznego, filmików instruktarzowych nt. właściwych form komunikacji społecznej. Przeprowadzony zostanie także konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu cyberprzemocy i przeciwdziałania mowie nienawiści. Działania te realizowane będą poprzez strony internetowe organizatorów oraz partnerów, w tym portale społecznościowe FB, YouTube, Classroom itp. Również w ramach współpracy z regionalnymi mediami.

 

Jednym z elementów inicjatywy jest konkurs adresowany do młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów.

 

Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie Kielc. Młodzież powinna utworzyć 2-osobowe zespoły. Każdy z tych zespołów będzie miał za zadanie stworzyć filmik, animację lub prezentację multimedialną z dźwiękiem o tematyce:

  • przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  • przeciwdziałania uzależnieniom,
  • promowania zdrowych relacji międzyludzkich.

 

Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na Facebooku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, wówczas uczestnicy konkursu zawalczą o dużą ilość udostępnień, aby zdobyć kolejne punkty, które poprowadzą ich do finału. Na zwycięzców czekają nagrody. Zgłoszenia trwają do 30 października.

Organizatorami kampanii są: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. Partnerem jest Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

 

Patronat honorowy nad kampanią objął prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

 

plakat_kampania.jpg

Powrót na początek strony