Prośba o deklarację pomocy weterynaryjnej dla zwierząt z Ukrainy

Urząd Miasta Kielce zwraca się z prośbą do kieleckich gabinetów weterynaryjnych o deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt, które trafią na teren naszego miasta z Ukrainy.

Bardzo liczymy na wsparcie i pomoc lekarzy weterynarii w każdym możliwym zakresie.

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne pod numerem 41 36 76 313 lub na adres mailowy sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony